ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.:999117626
Γ.Ε.ΜΗ.:43641006000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25 Τ.Κ. 54625
Τηλέφωνο:2310989863